<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Search in Videos, Members, Events, Audio Files, Photos and Blogs Ara

P Hriscanska Zajednica Novi Sad|Serbia

Protestantska Hrišćanska Zajednica je crkva evanđeoskog veroispovedanja, iz Novog Sada.


Protestantska Hrišćanska Zajednica (PCF), je crkva evanđeoskog veroispovedanja, iz Novog Sada. Verujemo da je Sveto pismo Božija reč, nepogrešivo i jedini autoritet vere; u spasonosnu žrtvu Gospoda Isusa Hrista kao jedini put spasenja; da se osoba spasava verom kroz prihvatanje Hristove otkupljujuće žrtve; verujemo u Svetu Trojicu - Oca, Sina i Duha Svetog, našeg Boga; u krštenje vodom odraslih vernika i krštenje Duhom Svetim, kao i posvećenje kao posledicu nanovog rođenja... 

Mi postojimo da (misijska izjava naše crkve): 1. Građanima Novog Sada i okoline donesemo Radosnu vest spasenja; 2. Poučimo i brinemo se za naše ljude, da bi bili slobodni i ispunjeni Duhom Svetim; i 3. Predani širenju Radosne vesti u Novom Sadu i širom naše zemlje.

Vizija naše crkve je: Mi sanjamo o crkvi u kojoj građani Novog Sada vide izlaz iz svojih oklonosti, pronalaze ljubav, prihvatanje, nadu i ohrabrenje, i prihvatajući Dobru Vest Isusa Hrista doživljavaju smisao i puninu života.

P Hriscanska Zajednica Novi Sad (isim) (isim) ses dosyası ekledi


P Hriscanska Zajednica Novi Sad (isim) (isim) ses dosyası ekledi


P Hriscanska Zajednica Novi Sad (isim) (isim) ses dosyası ekledi


P Hriscanska Zajednica Novi Sad (isim) (isim) ses dosyası ekledi


P Hriscanska Zajednica Novi Sad (isim) (isim) ses dosyası ekledi


P Hriscanska Zajednica Novi Sad (isim) (isim) ses dosyası ekledi


P Hriscanska Zajednica Novi Sad (isim) (isim) ses dosyası ekledi


P Hriscanska Zajednica Novi Sad (isim) (isim) ses dosyası ekledi


P Hriscanska Zajednica Novi Sad (isim) (isim) ses dosyası ekledi


P Hriscanska Zajednica Novi Sad (isim) (isim) ses dosyası ekledi


(2 sayfadan) , (1 numaralı) ve (2 numaralı) sayfa

Sayfa Ziyaretçilerim


dwilkins dwilkins
(Sayi) gün önce
okaygoods okaygoods
(Sayi) gün önce
dangerous dangerous
(Sayi) gün önce
터키지기 터키지기
(Sayi) gün önce
Serving the Lord in Israel Serving the Lor…
(Sayi) gün önce
Елена_Сабурова Елена_Са…
(Sayi) gün önce
DG_17 DG_17
(Sayi) gün önce
Dustin Dustin
(Sayi) gün önce
Ziyaretlerimin Kaydını Tutma (değistir)

(2 sayfadan) , (1 numaralı) ve (2 numaralı) sayfa